fig1.jpg

DISCLAIMER

 

© Copyright STREAM 2015

De Universiteit Gent is niet aansprakelijk voor enige schade die volgt uit het gebruik van de informatie op deze internetsite of op een website waarnaar verwezen wordt.

Deze internetsite wordt naar beste vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. De Universiteit Gent geeft evenwel geen garantie wat de accuraatheid of de actualiteit betreft van de medegedeelde informatie.

Weergave of reproductie van deze internetsite of van onderdelen ervan zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Universiteit Gent is verboden. Alle afbeeldingen op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gebruikt door derden. Bij het verkrijgen van toestemming, het achterhalen en voldoen van de rechten op data en afbeeldingen is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mochten er desondanks personen of instanties zijn die menen daarop rechten te hebben, dan worden zij verzocht zich in verbinding te stellen met de contactpersonen vermeld op deze site.


Ghent University is not liable for any damage that results from using the information on this website or on a website that we refer to.

This website is updated to the best of our ability on a regular basis. Ghent University cannot guarantee the accuracy or the topicality of the information on the website.

Reproduction of this website or any part of this website is forbidden without the explicit permission of Ghent University. All images on this website are copyright protected and cannot be used by third parties. When we were given permission, we attempted to discover and satisfy all data and image rights to the best of our ability. If, in spite of this, there are persons or agencies who think they have rights over the data or images then we ask them to contact the one of the staff members mentioned on this website.

Disclaimer